Inschrijving rommelmarkt 2021

Tijdens de Halloweenfeesten in Vollezele is er een kermisgedeelte (Oudstrijdersplein) en gaat op zondag de ‘Dag van het Brabants Trekpaard’ door i.s.m. de Provincie Vlaams-Brabant (Bakkerstraat). Om de aansluiting voor het publiek te maken tussen beide delen zullen standjes met streekproducten voorzien worden. Daarnaast willen we ook een rommelmarkt organiseren. We hopen dus op een talrijke opkomst van standhouders.

Locatie

Oudstrijdersplein (kant Bakkerstraat) te Vollezele

Wanneer?

Zondag 17/10/2021 tussen 10u00 en 17u00

Praktisch

Opstellen stand tussen 8u00 en 9u30 (ten laatste om 9u30 wagens verwijderen zodat straten wagenvrij zijn)

Standplaats mag maximaal 5m op 3m innemen

Er mogen geen voedingswaren, dranken of nieuwe artikelen te koop worden aangeboden

Na de rommelmarkt dient de stand onmiddellijk te worden opgeruimd

Enkel toegang via Steenstraat, NIET via Bakkerstraat

Kostprijs

Standplaats: € 5,00

Gelieve dit inschrijvingsformulier in de vullen (vóór 8 oktober 2021) en het bedrag te storten op rekeningnummer BE19 0017 3580 6512 met vermelding van ‘Rommelmarkt 2021 + naam’.

Inschrijvingsformulier

Met dank aan:

Volg ons op Facebook